Projekt edukacyjny w ramach ERASMUS+

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem w
Lubece oraz Politechniką w Milano realizują wspólnie projekt edukacyjny
w ramach programu ERASMUS+. Jego celem jest przygotowanie narzędzi,
które będą mogły być wykorzystywane podczas nauczanie studentów
fizjoterapii z tematyki usprawniania dysfunkcji chodu dzieci i
dorosłych. Zapraszamy stronę projektu

https://smartherapyplus.eu/