Prof. Z. Śliwiński wybrany

Podczas Zjazdu Delegatów PTF 28 października w Warszawie dokonany został wybór prezesa elekta – kandydata do objęcia funkcji prezesa w 2023 roku.

Decyzją Zjazdu funkcję tę pełnił będzie prof. Zbigniew Śliwiński, będący wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!