Prezes Oddziału Mazowieckiego – doktorem habilitowanym

3 grudnia 2019 roku Grażynie Brzuszkiewicz-Kuźmickiej, prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkowi Zarządu Głównego ubiegłej kadencji nadano tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Rozwój naukowy naszych członków jest dla nas zawsze najważniejszy – gratulujemy serdecznie naszej Koleżance!

5.a.Uchwała nr 6-2019-2020 -Rady Naukowej - nadanie st. dr hab. G.Brzuszkiewicz-Kuźmickiej