Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji – konferencja

Dziś (20 listopada 2017) w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”.

Środowisko fizjoterapeutów reprezentują: Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Marek Kiljański (wykład Procedury fizjoterapeutyczne czy leczenie) oraz Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Maciej Krawczyk.

Wystąpienie dr. Kiljańskiego przedstawiające rozwiązania systemowe spotkały się ze sporym zainteresowaniem uczestników.

konfwawa