Pabianice, Sewilla, Praga – 3 najbliższe posiedzenia ER-WCPT

Najpierw w Pabianicach, a następnie w Sewilli i Pradze obradować będzie Komitet Wykonawczy Światowej Konfederacji Fizjoterapii (Executive Committee European Region World Confederation for Physical Therapy).

Jak można przeczytać obrady będą odbywać się w czwartek i w sobotę, zaś w piątek przedstawiciele europejskich władz Konfederacji będą gośćmi Kongresu, będą obecni także na wieczornym bankiecie.

Zapraszamy do rejestracji: XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii