Ogólnopolskie spotkanie organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego

W dniu 6 czerwca 2018 roku, w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się Ogólnopolskie spotkanie organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego.

W konferencji uczestniczyli przedstawicie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Marek Kiljański, Joanna Kałuża-Pawłowska i Marcin Szczepanik.

Szczególnie interesujący był wykład red. Marka Zająca “Rola samorządów zawodów zaufania publicznego we współczesnym społeczeństwie – idea i tradycje samorządności zawodowej.