Oferta ubezpieczenia – dla członków PTF specjalne zniżki

Drodzy Fizjoterapeuci!

Do rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z minimalną sumą gwarancyjną 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie takie znajdziecie na stronie https://ptfubezpieczenia.pl w ramach programu ubezpieczeń realizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, który jest odpowiedzią na aktualne oraz przyszłe wymagania ubezpieczeniowe stawiane Fizjoterapeutom. Do niedawna mogli do niego przystąpić wyłącznie Członkowie PTF, dziś jest on otwarty dla całego środowiska fizjoterapeutycznego w Polsce.

Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii może skorzystać ze specjalnej zniżki!

Przypominamy, że obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej musi być zgodne z powyższym Rozporządzeniem bez względu na ofertę towarzystwa ubezpieczeń .

Kwestia warta większej uwagi odnosi się jedynie do możliwości zwolnienia z ciężaru regresu w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa (więcej o tym wkrótce na Fanpage’u – https://www.facebook.com/PTFubezpieczenia)

Pamiętacie jednak, że przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w formie praktyki fizjoterapeutycznej oraz wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, samo obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarczy! W takim przypadku zachęcamy do posiadania zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC. Wynika to z faktu, że obowiązkowe OC nie obejmuje szkód wyrządzonych podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje zaś nie tylko szkody wyrządzone podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności, ale również może zadziałać jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC dla danego zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest ograniczona do 30 tys. euro, brakująca kwota uzupełniania jest sumą gwarancyjną dobrowolnego OC. Jedynym warunkiem koniecznym do skorzystania z tej opcji jest udzielanie ochrony w przypadku obu tych ubezpieczeń przez ten sam zakład ubezpieczeń.

Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie OC często obejmuje szerszy katalog szkód, jak np. szkody w mieniu pacjentów powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku programu https://ptfubezpieczenia.pl, w zakresie ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty mieszczą się również takie czynności, jak:

 • Igłoterapia
 • Zabiegi manualne
 • Akupunktura
 • Akupresura
 • Osteopatia
 • Manipulacje
 • Mobilizacje
 • Mobilizacje per rectum
 • Mobilizacje per vaginam
 • czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, dział 16, rozdział 93 tj. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne mieszczące się w ramach zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych – różne (87-99)
 • Szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z użytkowaniem urządzeń związanych z fizjoterapią w trakcie wykonywania świadczeń medycznych.
 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

Szczegółowy zakres ochrony znajdziecie na https://ptfubezpieczenia.pl/warunki-ubezpieczenia,126.html

Skorzystanie z oferty dostępnej na portalu zapewnia także pomoc brokera Mentor S.A. w razie zaistnienia szkody, który stojąc na straży realizacji wynegocjowanych przez siebie programów ubezpieczeń zapewnia pomoc w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ubezpieczeniami, zachęcamy do kontaktu.

https://ptfubezpieczenia.pl/kontakt,127.html