Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia na pismo dotyczące rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

odp mz kompetencje