Nowy zarząd Świętokrzyskiego Oddziału PTF

8 lutego 2020 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach odbyło się walne zebranie Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Został wybrany nowy zarząd oddziału w składzie:

 • Arkadiusz Żurawski – prezes zarządu,
 • Agata Michalska – wiceprezes zarządu,
 • Przemysław Kędziora – wiceprezes zarządu,
 • Anna Zmyślna – sekretarz zarządu,
 • Tomasz Bogdański – skarbnik zarządu,
 • Agnieszka Jędrzejewska – członek zarządu,
 • Justyna Pogorzelska – członek zarządu.

Wybrana została też Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Marek Wiecheć – przewodniczący,
 • Żaneta Wypych – zastępca przewodniczącego,
 • Ewa Bogdańska – sekretarz,

oraz Sąd Koleżeński oddziału w składzie:

 • Barbara Kabzińska – przewodnicząca,
 • Andrzej Sobczyński – zastępca przewodniczącej,
 • Wojciech Kiebzak – członek sądu koleżeńskiego.

Cieszymy się, że dwaj byli prezesi Oddziału Świętokrzyskiego: dr hab. Wojciech Kiebzak, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii oraz Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz dr Marek Wiecheć będą wspierać nowy zarząd swoim doświadczeniem.

W obradach uczestniczył też dr Rafał Trąbka, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.