Nowy zarząd Oddziału Małopolskiego

W dn. 3 grudnia 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze Oddziału Małopolskiego, po wielu kadencjach funkcję prezesa przestał pełnić dr Andrzej Szczygieł, który za swój ogromny wkład w rozwój oddziału został uhonorowany tytułem Prezesa Honorowego Oddziału Małopolskiego. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Skład Zarządu Oddziału Małopolskiego:

Prezes:
 • dr Tomasz Maicki
Wiceprezesi:
 • dr hab. Joanna Golec, prof. AWF
 • dr Grzegorz Mańko

Sekretarz:
 • dr Magdalena Pieniążek
Skarbnik:
 • mgr Dorota Ogarek
Członkowie Zarządu:
 • mgr Joanna Bukowska
 • dr Andrzej Markowski
 • dr Dawid Mucha
 • mgr Paweł Kurowski
Sąd koleżeński
 • dr Mateusz Curyło
 • dr Dominika Batycka-Stachnik
 • mgr Janina Pelczar
 • mgr Kazimiera Gumińska-Grochmal
 • mgr Joanna Adamska
Komisja rewizyjna
 • dr hab. Edyta Mikołajczyk, prof. AWF
 • mgr Piotr Bucki
 • mgr Piotr Rutkowski

 

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu prezesowi, piastującemu także funkcję sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jak i wszystkim członkom Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Liczymy na dobrą współpracę z Zarządem Głównym i dalszy rozwój Oddziału, czyli kontynuowania pracy dr. Andrzeja Szczygła.

Dr Andrzej Szczygieł 

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta i starszy wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii, w Katedrze Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Prezes oddziału małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Specjalista z zakresu medycyny manualnej. Autor i współautor ponad 100 publikacji specjalistycznych z zakresu rehabilitacji medycznej, uczestnik licznych konferencji i sympozjów krajowych oraz zagranicznych, a także prekursor i organizator międzynarodowych specjalistycznych kursów w Polsce, w zakresie m.in. funkcjonalnej metody terapii manualnej wg Briana Mulligana i tapingu medycznego. Członek towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. W latach 1996–2004 członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Współpracował w zakresie badań naukowych m.in. z: Kliniką Ortopedii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym i wieloma szpitalami z rejonu Krakowa i okolic.

(Żródło: https://www.atlasfizjoterapii.pl/autor/)