Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W dniu 7 grudnia 2019, podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrany został nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Zgodnie z zapowiedziami pełniący funkcję prezesa przez 20 lat dr Marek Kiljański nie kandydował. Doceniając ogromny wpływ na rozwój fizjoterapii w Polsce przez ostatnie dwie dekady Delegaci jednogłośnie przyznali ustępującemu liderowi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii tytuł Honorowego Prezesa. Dziękujemy raz jeszcze za dotychczasowy nieoceniony wkład i liczymy na głos doradczy oraz wsparcie dr. Marka Kiljańskiego jako prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

W bieżącej kadencji (w latach 2019-2023) Polskiemu Towarzystwu Fizjoterapii przewodził będzie dr Rafał Trąbka (wpis w Słowniku Biograficznym Fizjoterapeutów).

Wiceprezesami pozostali prof. Zbigniew Śliwiński oraz prof. Jan Szczegielniak. Funkcję sekretarza pełnił będzie dr Tomasz Maicki zaś skarbnika, jak w poprzedniej kadencji dr Renata Szczepaniak.

Członkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zostali pracujący w poprzedniej kadencji mgr Joanna Kałuża-Pawłowska, dr Jacek Łuniewski i dr Marcin Szczepanik oraz mgr Joanna Adamska, mgr Małgorzata Marjańska, dr Marzena Wiernicka, dr Krzysztof Aleksandrowicz, prof. Andrzej Myśliwiec.

Główną Komisję Rewizyjną tworzyć będą dr Bogumiła Kowacka, mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk, dr Elżbieta Rajkowska Labon, zaś w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli: dr Ewa Kamińska, dr Beata Michalak, dr Patrycja Rąglewska, mgr Marcin Trębowicz oraz dr Jarosław Walak.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym, życząc im realizacji założeń i dalszego prężnego rozwoju polskiej fizjoterapii.

Dziękujemy też wszystkim, którzy pracowali w Zarządzie Głównym PTF w mijającej kadencji: dr Grażynie Brzuszkiewicz-Kuźmickiej, mgr Katarzynie Syrewicz, prof. Andrzejowi Czamarze, dr. Krzysztofowi Kassolikowi oraz sekretarzowi dr. Markowi Woszczakowi.

 

Na zdjęciu obecny i były prezes ZG PTF Rafał Trąbka i Marek Kiljański (foto: R.Szczepaniak)