Komunikat Małopolskiego Oddziału PTF

Zarząd Oddziału Małopolska Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza Wszystkich Członków oraz Osoby zainteresowane na kolejne Zebranie Naukowo-Szkoleniowe połączone z wykładami, a także pokazem technik diagnostyczno – terapeutycznych.
Zebranie organizowane jest wspólnie z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Termin: 17.XI.2018r /sobota/, w godzinach od 9:50 – do ok. 13:30.
Miejsce: AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78. 31-571 Kraków, sala. C

Program:

9:50 -10:00. Przywitanie w imieniu Zarządu PTF OM Wszystkich obecnych na Zebraniu oraz przedstawienie programu – informacje oraz sprawy organizacyjne Oddziału – Andrzej Szczygieł.

10:00 – 10.45 – Władysław Batkiewicz -„ Funkcjonalna Terapia Trzewi /FTT/ – terapia manualna wisceralna – „ENERGETYKA – FIZJOLOGIA, CZY METAFIZYKA.
PREZENTACJA WYBRANYCH TECHNIK FTT NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH”

10:50 – 11:20 – Michał Jania – „Terapia niedowołanej kończyny górnej metodą AKJ”

11:30 – 12:00 – dr Mariusz Janusz „Diagnostyka funkcjonalna w zaburzeniach posturalnych dzieci i młodzieży.”

12:00 – 12:20 – dr Mariusz Janusz „Aktualne informacje z KRF”

12:20 – 12:50 – Prof. dr hab. Jan Szczegielniak – Konsultant Krajowy ds. fizjoterapii
„Fizjoterapia w świetle nowej Ustawy”

13.00– 13.30 – dr Rafał Trąbka, mgr Joanna Bukowska – „Specjalizacja w fizjoterapii – zagadnienia merytoryczne – organizacyjne i aktualności”

13.30 -13.40 – Pytania – Dyskusja – Podsumowanie i zakończenie Zebrania

Prezes PTF OM
dr Andrzej Szczygieł