Komunikat konsultanta wojewódzkiego dla woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa świętokrzyskiego Pana dr hab. Wojciecha Kiebzaka uprzejmie informujemy, szkolenie pn. Obsługa elektronicznego systemu wystawiania i potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez osobę uprawnioną – fizjoterapeutę,  odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00, w sali nr 12 (okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Na spotkanie zapraszają:  Wojewoda Świętokrzyski, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, v-ce Prezesi i członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa świętokrzyskiego.

 

Agenda:

1. Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Koniusz

2. Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Tomasz Niewiadomski

3. Świętokrzyski Oddział  NFZ reprezentowany przez:

·         zastępcę dyrektora ds. medycznych Joannę Wolszczak – Domańską,

·         naczelnika WGL Magdalenę Ziółkowskę oraz specjalistę WGL  Joannę Górską,

·         kierownika Działu Informatyki Agnieszkę Brzezińską

Tematyka szkolenia:

–  Informacja o sposobie uzyskania przez fizjoterapeutę  dostępu do portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich) i EZWM – Systemu Obsługi Procesu Elektronicznego Weryfikowania i Potwierdzania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne.

–  Podstawy prawne, wzór zlecenia, omówienie procesu obsługi wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

– Prezentacja Sytemu EZWM (przykładowe zlecenie).

4. Ekspert, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, Szymon Janicki.

5. Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Wojciech Kiebzak.

Zgłoszenia

Biernacka Wioleta – Główny Specjalista

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego

tel. 41 342 13 20