Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

W związku z publikacją stanowiska KIF dotyczących interpretacji przepisów określających doświadczenie wymagane do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (całość tutaj: Stanowisko KIF), w dn. 15 lipca 2019 r. zwróciliśmy się z prośbą o wyrażenie w tej kwestii stanowiska przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako instytucji przeprowadzającej kontrole świadczeniodawców.

Jak się dowiedzieliśmy z korespondencji przesłanej do PTF, w dn. 19 lipca 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia o prawidłową wykładnię przepisów. Czekamy wobec tego nadal na oficjalne stanowisko, które, mamy nadzieję, ostatecznie wyjaśni wszelkie wątpliwości fizjoterapeutów.