Bartosz Molik profesorem zwyczajnym

W dniu 12 grudnia 2019 roku prof. Bartosz Molik odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy nominację profesorską, o czym przeczytać można na stronie prezydent.pl.

Serdecznie gratulujemy, ciesząc się jednocześnie, iż mamy wśród członków naszego Towarzystwa tak wybitną osobistość!

Dokonania Profesora Bartosza Molika najlepiej odda wpis w Słowniku Biograficznym, przygotowany przez Sekcję Historyczną PTF.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu Profesor Bartosz Molik podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii tym razem w roli wręczającego dyplom uznania ustępującemu prezesowi PTF Markowi Kiljańskiemu.