Bezpłatne webinary i wykłady – plan na grudzień 2020

Już 8 grudnia o 19.00 zapraszamy na webinar AsPhys dotyczący prawnych i technicznych możliwości przeprowadzania telerehabiltacji.

Zapisy: https://comfortel.clickmeeting.com/asphys-w-sluzbie-fizjoterapii-czyli-jak-zwiekszyc-efektywnosc-w-swoim-gabinecie-/register?fbclid=IwAR3PFe_Wh4GkqMQiUfxDlyNfkvkSBDacAvi2IjiWQAODufEuHUQ7JpZ0SK4

Natomiast w dwa najbliższe czwartki 10 i 17 grudnia zapraszamy na bezpłatne wykłady dr Dominika Sieronia (oba o 20:15)

10.12.2020

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W OCENIE RAN

W diagnostyce obrazowej ran szeroko stosowane są standardowe metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa, PET-CT, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, obrazowanie terahercowe i obrazowanie ultradźwiękowe. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele nieinwazyjnych metod obrazowania optycznego, takich jak optyczna tomografia koherentna, spektroskopia w bliskiej podczerwieni, laserowe obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie w dziedzinie częstotliwości przestrzennej, obrazowanie za pomocą kamery cyfrowej oraz obrazowanie termiczne i fluorescencyjne. W prelekcji zostaną przedstawione aspekty obrazowania ran w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zapisy: https://www.fundacjaincorpore.pl/edukacja/szkolenia/szkolenia-2020/zapisy-na-diagnostyka-obrazowa-w-ocenie-ran-bezplatny-wyklad-online-10-12-2020

17.12.2020

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE LECZENIE RAN I TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN – ASPEKT KLINICZNY I FIZYKALNY

W leczeniu ran i tzw. trudno gojących się ran, zwanych przewlekłymi, stosowane są metody zaliczane do tzw. standardu terapii, odmienne w zależności od rodzaju rany, z jaką mamy do czynienia. Inne metody będą zaliczały się do standardu terapii w przypadku zespołu stopy cukrzycowej, owrzodzeń żylnych goleni czy odleżyn. Generalnie dopiero po uwzględnieniu takiego sposobu postępowania, jaki zawarty jest w standardzie dla danej rany, trzeba rozważać wdrożenie innej metody terapeutycznej szczególnie selektywnej metody fizykalnej lub skojarzonej. Przykładem takiej sytuacji, kiedy zapomina się o właściwej drodze postępowania, jest wybór leczenia za pomocą komory hiperbarycznej, często skojarzonej z innymi metodami fizykalnymi zanim, rana zostanie oczyszczona z tkanek martwiczych. Metody takie, jak leczenie w komorze hiperbarycznej, terapia podciśnieniowa, leczenie polem magnetycznym, światłem czy gazami, zaliczane są do tzw. metod addytywnych, czyli dodatkowych, zalecanych indywidualnie po przeprowadzeniu leczenia z wykorzystaniem podstawowych metod. Nie oznacza to, że te terapie addytywne nie są skuteczne, a wręcz przeciwnie, mają wiele unikalnych cech, które trzeba wykorzystać znając indywidualny problem konkretnego pacjenta.

Zapisy: https://www.fundacjaincorpore.pl/edukacja/szkolenia/szkolenia-2020/zapisy-na-nowoczesne-technologie-leczenie-ran-i-trudno-gojacych-sie-ran-aspekt-kliniczny-i-fizykalny-bezplatny-wyklad-online-17-12-2020