Posiedzenie zarządu ER-WCPT podczas kongresu PTF w Pabianicach

W dniach 5 i 7 grudnia, w Pabianicach odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii. 6 grudnia, w piątek członkowie europejskich władz WCPT będą uczestniczyć w kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W Pabianicach spotkać będzie można:

  • przewodniczącą ER-WCPT – Esther-Mary D’Arcy (Irlandia),
  • wiceprzewodniczących – Rolanda Crapsa (Belgia) i Carmen Suárez (Hiszpania),
  • skarbnik – Unnur Pétursdóttir (Islandia),
  • regionalnego przedstawiciela WCPT – Johna Xerri de Caro (Malta),
  • sekretarza generalnego – Davida Gorrię.

W kongresie uczestniczyć będą oczywiście także polscy członkowie zarządu ER-WCPT – członek alternatywny Zbigniew Śliwiński oraz alternatywny przedstawiciel regionalny w WCPT – Sebastian Zduński.