Konto bankowe ZG PTF

Wpłat związanych z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz kwartalnikiem Fizjoterapia Polska należy dokonywać na numer konta:

Zarząd Główny PTF

95-200 Pabianice
ul. Jana Pawła II 68

PKO BP
56 1440 1244 0000 0000 0183 2767