Główna Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY

dr Sławomir Jandziś

CZŁONKOWIE
mgr Kamil Pitala dr Aleksandra Szabert-Kajkowska