Główna Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Bogusława Kowacka

CZŁONKOWIE
Katarzyna Polerowicz-Borsuk Elżbieta Rajkowska-Labon