Główna Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Bogusława Kowacka

CZŁONKOWIE
Katarzyna Aleksandrowicz Elżbieta Rajkowska-Labon