Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie deklaracji, a następnie wysłanie bezpośrednio na adres e-mail wybranego oddziału, lub do biura ZG PTF (biuro@fizjoterapia.org.pl) z informacją do którego oddziału chcielibyście Państwo złożyć deklarację.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Jana Pawła II 68. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z przekazaniem deklaracji wybranemu przez Państwa oddziałowi PTF, na podstawie art 6 ust 1 pkt a RODO. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji. W każdej chwili osoba składająca wniosek może zażądać usunięcia jej nazwiska z bazy danych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.