Konferencja naszej sekcji w Międzyzdrojach

Raz jeszcze zapraszamy!

Mamy zaszczyt powiadomić, iż Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna w Krakowie oraz zachodniopomorski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii organizują:

 • XV Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – ”Stomatologia interdyscyplinarna”
 • VI Konferencję CRANIA „Konsensus w diagnostyce i  fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”
 • VI Zachodniopomorskie Sympozjum Młodych Naukowców
 • Sesję naukową Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż wzorem lat ubiegłych, tematyka Sympozjum pozostanie interdyscyplinarna i dotyczyć będzie:

 • fizykodiagnostyki i fizjoterapii w stomatologii i medycynie;
 • biomateriałów stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii;
 • zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia;
 • biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego;
 • ortopodologii;
 • nowoczesnej diagnostyki biochemicznej;

Studentów oraz doktorantów zapraszamy do udziału w sesjach naukowych, które odbędą się 25.05.2024 r.

 • sesja studencka Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii;
 • sesja doktorancka VI Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców

Wydarzenia odbędą się w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach

Atlas anatomii ultrasonograficznej narządu ruchu dla fizjoterapeutów

Zachęcamy do zapoznania się z książką, której autorami są: przewodniczący Sekcji Metod Obrazowania w Fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii – prof. Paweł Linek oraz prof. Tomasz Wolny.

Poniżej informacja wydawcy:

Od kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania fizjoterapeutów obrazowaniem ultrasonograficznym w praktyce klinicznej i w badaniach naukowych. Jest to niejako konsekwencja rozwoju technologicznego i upowszechnienia się aparatury ultrasonograficznej oraz stale rosnących wymagań stawianych fizjoterapeutom. W wielu krajach stanowią oni bowiem ważną część zespołów interdyscyplinarnych w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Polscy fizjoterapeuci na podstawie ustawy z 2015 roku stali się również „samodzielnym zawodem medycznym”. Fakt ten niesie za sobą szereg konsekwencji; z jednej strony wzrost prestiżu i uprawnień zawodowych, a z drugiej konieczność sprostania większym wymaganiom w realizacji świadczeń zdrowotnych. Z tego względu i w Polsce notuje się stały wzrost zainteresowania ultrasonografią narządu ruchu w środowisku fizjoterapeutycznym poprzez organizację licznych szkoleń, warsztatów i kursów dedykowanych fizjoterapeutom. Aparat ultrasonograficzny nie jest już niczym niezwykłym w gabinecie fizjoterapeuty.

Read more

Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2024

Zapraszamy do udziału w Konferencji – Międzynarodowy Dzień Inwalidy, który po kilku latach przerwy wraca do kalendarza, tym razem w dniach 19-21 września w Złotoryi i Krotoszynie.

MDI2024

Zawód fizjoterapeuty. Aspekty prawne i organizacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją “Zawód fizjoterapeuty. Aspekty prawne i organizacyjne”, pod redakcją prof. dr hab. Moniki Urbaniak. Autorem dwóch rozdziałów jest przewodniczący sekcji Prawa Medycznego w Fizjoterapii przy PTF dr Mateusz Curyło.

 

https://sklep.mocmedia.eu/produkt/zawod-fizjoterapeuty-aspekty-prawne-i-organizacyjne/

Nie żyje Poseł RP Rajmund Miller – Przyjaciel polskiej fizjoterapii

 

Ze smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Posła RP Rajmunda Millera (1954-2024), lekarza i społecznika, jak mało kto znającego problemy polskiej fizjoterapii. Jako absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, posiadał specjalizację z laryngologii. W latach 1990-2011 był radnym miejskim w Nysie oraz Rady Powiatu w Nysie. W 2011 r. po raz pierwszy został posłem na Sejm VII, następnie VIII, IX i X kadencji w okręgu opolskim. W ostatnich dwóch kadencjach był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia.

Już podczas pierwszej kadencji w Sejmie angażował się w rozwiązanie spraw polskiej fizjoterapii. W latach 2011-2015 wraz z dwoma innymi posłami brał aktywny udział w pracach poselskich nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W lipcu 2014 r. rekomendował najpierw projekt ustawy sygnowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, a gdy wystąpiły rozbieżnościami w środowisku zawodowym, był współautorem drugiego wspólnego projektu ustawy, który w październiku tego samego roku miał być złożony przez klub PO. Poseł R. Miller był też członkiem Sejmowej podkomisji, która wiosną 2015 r. rozpoczęła dalsze prace nad wspomnianym projektem ustawy. Efektem prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw była ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przyjęta przez Sejm RP 25 września 2015 r.

W imieniu fizjoterapeutów bronił ustawy także po jej podpisaniu przez Prezydenta RP, gdy wejście w życie ustawy było zagrożone i sprawy związane z fizjoterapią wróciły ponownie na posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. W ostatnich latach opowiadał się za rozszerzeniem uprawnień fizjoterapeuty, wg posiadanych kompetencji, podejmował działania dotyczące skrócenia kolejek do fizjoterapeutów oraz aby wynagrodzenie wszystkich medyków było wypłacane wg posiadanych przez nich kompetencji zawodowych, a nie wg kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy.

Polska medycyna straciła specjalistę, polscy pacjenci obrońcę swoich prac, a nasze środowisko zawodowe orędownika fizjoterapii i spraw fizjoterapeutów. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia i wsparcia. Cześć Jego pamięci.

 

1 2 3 69