Sprawozdanie z webinaru dla fizjoterapeutów (online 1.03.2021)

W dniu 01.03. 2021r. na platformie Microsoft Teams odbył się webinar pt. „Funkcjonalna Terapia Trzewi” poprowadzony przez certyfikowanego wykładowcę i fizjoterapeutę Władysława Batkiewicza. Gospodarzem spotkania było Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole. Ze względu na panującą pandemię i ograniczenia, działalność została przeniesiona z gościnnego Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, z którym PTF Oddział Opole jest związany i współpracuje od lat – do internetu.

Wydarzenie rozpoczął przywitaniem uczestników Prezes PTF dr Rafał Trąbka, a następnie Prezes PTF Oddziału Opole dr hab. Marcin Krajczy krótko przedstawił prelegenta i temat webinaru.

Read more

W łódzkiem konsultantem wojewódzkim dr Marek Kiljański

Dr Marek Kiljański, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, został wybrany przez wojewodę łódzkiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego na pięcioletnią kadencję.

Serdecznie Gratulujemy!

Prezes Oddziału Mazowieckiego – odznaczona

Niezwykle miło nam poinformować, iż prezes Oddziału Mazowieckiego PTF, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

Serdecznie gratulujemy!!!

odznaczenie