Zmarł prof. A. Ronikier


Profesor Aleksander Ronikier 1942 – 2023

Wybitny naukowiec, pedagog i działacz sportowy Odznaczony Srebrną Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką AZS, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Profesorze znajduje się na stronie Sekcji Historycznej.

Konferencja w Łodzi

Patronat PTF

Jedno miejsce, wielu specjalistów i mnóstwo aktualnej wiedzy – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (6 i 7 października 2023, Łódź)

Wczesne wspomaganie rozwoju to tematyka, która dotyczy wielu specjalistów pracujących
z dziećmi. W końcu jego celem jest jak najlepsze wspieranie procesu rozwojowego dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Właśnie dlatego organizowany przez Fundację Kolorowy Świat, cykl konferencji naukowych skupia wielu specjalistów jednym miejscu, tak aby mogli oni wymienić się doświadczeniami oraz aktualizować swoją wiedzę.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
a jej uczestnicy będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

Read more

Spotkanie Oddziału Dolnośląskiego – 22.09.2023 w Strzelinie

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Dolnośląski

Termin: 22.09.2023 r., (piątek) w godzinach: 16.30 – 18.30.
Miejsce spotkania: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Program spotkania
1. Przywitanie przybyłych gości – dr Krzysztof Aleksandrowicz – Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTF
2. „Evidence based medicine practice” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – V-ce Prezes PTF
3. “Znaczenie współczesnej fizjoterapii urologicznej i uroginekologicznej” –
dr n. o zdr. Lucyna Ptaszkowska (Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Opolski),
dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uczelni (Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
4. Propozycja planu spotkań naukowo szkoleniowych Oddziału Dolnośląskiego na najbliższe miesiące – ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację spotkania oraz dokładnej daty i miejsca.
5. Sprawy różne
6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Za Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Fizjoterapia Polska ma 70 pkt MEiN

Na opublikowanej dziś liście czasopism punktowanych MEiN – Fizjoterapia Polska ma 70 punktów. Gratulujemy całej Redakcji, Radzie Naukowej oraz Autorom!!!

1 2 3 43