ZG PTReh nie mówi jednym głosem w sprawie ustawy!

Kilka dni temu zadaliśmy pytanie fizjoterapeutom, członkom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji o ich opinię na temat oficjalnego stanowiska ZGPTReh. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Pani Dr. Teresy Pop oraz Pana Prof. Bartosza Molika.

Rzeszów, dnia 12.10.2015

Szanowni Państwo,

ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W odpowiedzi na Państwa prośbę, dotyczącą mojej opinii  na temat listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji opowiadającego  się przeciwko ustawie,

jednoznacznie  deklaruję swoje poparcie dla  uchwalonej przez Sejm  RP w dniu 25 września 2015r „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”.

W piśmie  do ZG PTReh z dnia  9.10.2015r  ja, prof Anna Marchewka, prof Aleksander Ronikier i prof Bartosz Molik, jako  członkowie  Zarządu Głównego PTReh jasno określiliśmy  pełne poparcie dla Ustawy.

Moja deklaracja jest znana i niezmienna od zawsze, zarówno wśród lekarzy, członków ZG PTReh jak i wśród fizjoterapeutów, z którymi na co dzień pracuję.
Myślę, że stanowisko moje i wymienionych profesorów podpisanych pod listem do ZG PTReh  jest oczywiste. Szczerze mówiąc nie znam fizjoterapeuty w Polsce, który byłby przeciwny tej Ustawie.

Naszą rolą jako fizjoterapeutów związanych ze środowiskiem fizjoterapii i rehabilitacji jest łączyć a nie dzielić.
Wszyscy wiemy, że ta ustawa  jest konieczna, ponieważ właśnie jej  brak  „zagraża bezpośrednio zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu pacjentów”.

Pozdrawiam

Teresa Pop

  

 

Dzień dobry,

W imieniu swoim deklaruję pełne poparcie dla “Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”.

Moja deklaracja wydaje się znana i niezmienna od dłuższego czasu:
1 – Była przekazywana wielokrotnie w bezpośrednich rozmowach i spotkaniach z wieloma członkami środowisk fizjoterapii, nie tylko PTF (fizjoterapeuta, członek PTF).

2 – Została przekazana na piśmie, zarówno
a) kilka lat temu przy formułowaniu kompetencji podczas tworzenia ustawy (pismo do MZ),
b) podczas dyskusji na poziomie Senatu (pismo do Senatorów RP podpisane wspólnie z Dziekanem WR AWF Warszawa),
c) w piśmie wysłanym do Prezydenta RP (podpisanym przeze mnie, Dziekana i Prodziekana WR AWF Warszawa).
d) Była też wielokrotnie przedstawiana przeze mnie na różnych spotkaniach.
(prodziekan ds. nauki WR AWF Warszawa)

3 – Została określona jasno w piśmie przekazanym do ZG PTReh w odpowiedzi na list otwarty opowiadający się przeciwko ustawie. W piśmie czterej fizjoterapeuci znajdujący się w Zarządzie PTReh tj. prof Anna Marchewka, prof Aleksander Ronikier, prof Teresa Pop i moja osoba, jasno określiło swoje stanowisko – pełne poparcie dla Ustawy.
(Redaktor Naukowy PTReh, Postępy Rehabilitacji).

W przypadku zainteresowania jestem w stanie Państwu przesłać pisma z Wydziału podpisane przez moją osobę, natomiast ze względów formalnych nie mam możliwości przekopiowania Państwu pisma wysłanego do ZG PTReh.

Myślę, że stanowisko jest oczywiste i szczerze mówiąc nie znam fizjoterapeuty w Polsce, który byłby przeciwny Ustawie.

Pozdrawiam

Bartosz Molik
Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa

  

Członkowie Zarządu PTReh, Prof. Anna Marchewka, prof. Bartosz Molik, Dr. Teresa Pop oraz Prof. Aleksander Ronikier wystosowali do Prezes ZG PTReh, Pani Prof. Jolanty Kujawy oraz do całego Zarządu Towarzystwa list, w którym jednoznacznie poparli ustawę o zawodzie fizjoterapii, prosząc jednocześnie, by przedstawione stanowisko ZG PTReh w sprawie ustawy było określane, jako stanowisko wyłącznie lekarzy będących członkami Zarządu Towarzystwa.