Zebranie Oddziału Opolskiego PTF – 11 marca 2017

Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego odbyło się 11.03.2017r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Zebranie oraz szkolenie było współorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów.

      OPO1  OPO2
 Uczestnicy szkolenia  Fizjoterapeuci i studenci Politechniki Opolskiej Instytutu Fizjoterapii

W trakcie zebrania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu przedstawicieli Zespołu Centrum Rehabilitacji BMK Wrocław pt. „Wybrane elementy diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu wg koncepcji terapii manualnej Kaltenborna-Evjentha”.

W części teoretycznej wykładu prelegenci przybliżyli koncepcję i twórców metody. Freddy M. Kaltenborn to czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn” oraz „Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja”. Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów. Współtwórcą metody jest Olaf Evjenth – wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej, który udoskonalił sposób badania
i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

Koncepcja Kaltenborna i Evjentha przeznaczona jest dla fizjoterapeutów. Nauka
w tej dziedzinie odbywa się w ramach szkoleń według ściśle określonego programu przygotowanego przez zarząd metody Kaltenborn-Evjenth International. Szkolenia te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych.

Po części teoretycznej odbyły się warsztaty praktyczne dotyczące badania, terapii, zastosowania plastrowania dynamicznego oraz treningu funkcjonalnego w celu utrwalenia efektów terapii.

OPO3 OPO4
Przedstawiciele Zespołu Centrum Rehabilitacji BMK Wrocław (od lewej:
Arystofanes Bąk, Robert Witkowski, Aleksander Kucza, Adam Paluszak)
Część praktyczna dotycząca możliwości zastosowania terapii manualnej
OPO5 OPO7
Warsztaty praktyczne – trening funkcjonalny w celu utrwalenia efektów terapii Część praktyczna – trening funkcjonalny w celu utrwalenia efektów terapii
OPO6
Zastosowanie plastrowania dynamicznego w terapii

Po części otwartej odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, z udziałem  Konsultanta Krajowego  w dziedzinie Fizjoterapii, na którym poruszany był temat dotyczący rejestracji w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, a także sieci szpitali i płac minimalnych. Na zebraniu miało miejsce również przyjęcie nowego członka w poczet członków zwyczajnych PTF oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika za rok 2016.

Sprawozdanie i zdjęcia: Sekretarz PTF O/O Edyta Krajczy