X Jubileuszowe Jesienne Dni Fizjoterapii

W dniach 3-5 października 2014 r. w Polańczyku Zdroju odbędą się X Jubileuszowe Jesienne Dni Fizjoterapii pn. „Współczesne kierunki fizjoterapii”. W piątek i w niedzielę przewidziane są wyłącznie warsztaty, zaś sesje odbędą się w sobotę, tuż po oficjalnym otwarciu konferencji.

Tematami tegorocznych sesji będą: fizjoterapia w geriatrii, fizjoterapia w onkologii, kierunki rozwoju fizjoterapii oraz tematy wolne.

Patronat honorowy nad Jubileuszowymi Jesiennymi Dniami Fizjoterapii objął Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska, patronat naukowy Wydział Medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz AWF Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Organizatorami Konferencji są: podkarpacki, lubelski, świętokrzyski, mazowiecki i małopolski oddziały Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem X Jesiennych Dni Fizjoterapii oraz do uczestnictwa w Konferencji.

Informacja o rejestracji