Wyniki Ewaluacji ICI Journal Master List 2015

Z dumą i satysfakcją informujemy, że wydawane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii czasopismo naukowe “Fizjoterapia Polska” przeszło pozytywnie ewaluację ICI Journal Master List za 2015 r, podczas której zostało nam przyznane 86,77 pkt.

Ocena ta w 2014 roku pozwoliłaby na zajęcie 429 miejsca wśród wszystkich czasopism naukowych znajdujących się w bazie Index Copernicus, oraz być w absolutnej czołówce pism szeroko rozumianej dziedziny rehabilitacji.

Gratulujemy całej Redakcji Fizjoterapii Polskiej w tym przede wszystkim Redaktorowi Naczelnemu – prof. Zbigniewowi Śliwińskiemu oraz Dyrektorowi Zarządzającemu – dr. Markowi Kiljańskiemu.

Zachęcamy do przysyłania swoich prac (redakcja@redakcja-fp.pl).

Ze względu na coraz większą ilość nadsyłanych prac, przyjmujemy zgłoszenia osób, które chciałby podjąć współpracę jako recenzenci. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@redakcja-fp.pl.