Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Małopolskim

PTF Oddział Małopolska uprzejmie informuje, że dnia 11.06.2016 r. (sobota), w godzinach 9:30 – 13:00 w sali C, Akademii Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków odbędzie się spotkanie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału połączone z Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Zarząd Oddziału serdecznie prosi wszystkich Członków o liczne przybycie oraz zaprasza do włączenia się w prace na rzecz środowiska Fizjoterapii. Ostatnie doniesienia wskazują, że powołany podczas WZ Zarząd będzie miał dużo nowych obowiązków, dlatego też tak ważne jest, aby wspólnie dokonać wyboru jak najlepszych reprezentantów regionu.

Szczegółowy program części naukowo-szkoleniowej zostanie przedstawiony jak tylko prelegenci potwierdzą swoje wystąpienia, poniżej ramowy program spotkania.

Program:
9.30 – 9.40 – Przywitanie Wszystkich obecnych na Zebraniu – przedstawienie programu Zebrania – oraz informacji z posiedzenia Zarządu Głównego w Opolu 

(m.in. ustawa  o zawodzie fizjoterapeuty!!!) – dr Andrzej Szczygieł 


9.40 – 10.10
Pierwsza prezentacja naukowo – szkoleniowa

10.10 – 10.40 – Druga prezentacja naukowo – szkoleniowa.

10.40 – 11.00 – Przerwa /sprawy formalne i organizacyjne Oddziału
11.00 ( I termin) – 11.15 (II termin) – Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania – przedstawienie programu Zebrania.

 

Wybór Prezesa Zarządu Oddziału 

Wybór Zarządu Oddziału – odbędą się wg przewidzianego statutem Towarzystwa regulaminu i porządku obrad.

 

12.45 – Ogłoszenie wyników Wyborów i przedstawienie nowego Zarządu.

13.00  Dyskusja oraz Zakończenie Zebrania

 

Wszystkich Członków  o potwierdzenie udziału w tak ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu oraz  dokonanie opłaty składki członkowskiej w wysokości 70 PLN rocznie /zaległej lub bieżącej 2016 rok!!!

Opłatę można wnieść na Zebraniu lub na konto bankowe Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Millenium BIG Bank S.A, nr 79 1160 2202  0000 0000 1142 5691