VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

W dniach 4-5 lutego w Rzeszowie odbędą się VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji.

VIII MIĘDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI

POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI 

Rzeszów, 4- 5  lutego 2016r.

 

POBIERZ KOMUNIKAT (pdf)

POBIERZ PROGRAM (pdf)

 

Szanowni Państwo,

 

Organizatorzy Konferencji  zaplanowali 1 sesję plenarną, 9 sesji ustnych, 2 sesje plakatowe oraz 5 warsztatów.

sesja plenarna

Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu w sesji plenarnej wynosi 25 min.

 

Sesje „ustne”

Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu i dyskusję  w sesji „ustnej” wynosi 10 min, Prezentacje do sesji należy złożyć do sekretariatu konferencji, najpóźniej 2 godz. przed sesją.

Prezentacje powinny  być zapisane w Power Point 2007, lub 97-2003.

 

Sesje plakatowe

Sesje plakatowe będą prowadzone przez 2 zespoły moderatorów. Sesje odbędą się w tym samym czasie, w drugi dzień konferencji.

Czas przeznaczony na prezentację tematu badawczego wynosi 4 min.  natomiast po zakończeniu sesji organizatorzy przeznaczyli  czas  na dyskusję.

Plakaty o wymiarach 70×100 cm. należy umieścić na stelażach  (informacja w sekretariacie) w pierwszy dzień konferencji.

 

9.00-10.00 – Warsztaty    

Organizatorzy Konferencji  zaplanowali 5  warsztatów;  

 

  1. 1.    Domagalska-Szopa Małgorzata, Szopa Andrzej  Ocena funkcjonalna na potrzeby programowania usprawniania  u dzieci z mózgowym porażeniem  dziecięcym. (Katowice)- (sala alabastrowa) 
  2. Hałas Ireneusz, Kowalczyk-Odeyale AgnieszkaWykorzystanie mobilizacji tkanek miękkich i Plastrowania Dynamicznego (KinesiologyTaping) w fizjoterapii porażenia nerwu twarzowego (Lublin) (sala perłowa)
  3. Nowak Maciej, Woźniak Krzysztof Diagnostyka podoskopowa z elementami biomechaniki w doborze indywidualnych termoplastycznych  wkładek ortopedycznych –(sala rubinowa)
  4. 4.    Stępowska Jolanta, Boryczka Anna „Diagnostyka i terapia stopy końsko-szpotawej i stopy płasko-koślawej z wykorzystaniem elementów trójpłaszczyznowej terapii manualnej stóp oraz korekcyjnego bandażowania (sala kryształowa 1).
  5. 5.    Tuz Jacek Metoda McKenziego – jej  powszechne postrzeganie, a rzeczywiste walory. (Rotunda).

 

Koszt warsztatu wynosi: dla uczestników dorosłych –  40,00 zł, a dla studentów 20,00 zł.

Udział w warsztatach oraz formę zapłaty należy uzgodnić z:

Katarzyną Zajkiewicz     kzajkiewicz@gmail.com

Anitą Pacześniak – Jost   anita_jost@wp.pl

lub w sekretariacie konferencji

 

Kolacja towarzyska (czwartek godz. 20.00) – Hotel Prezydencki

Koszt kolacji wynosi 120,00 zł.

Udział w kolacji należy zgłosić  drogą elektroniczną u Pani Anity Pacześniak-Jost  adres:   anita_jost@wp.pl    lub w sekretariacie konferencji  do godziny 16.00

Opłatę należy dokonać na konto oddziału rzeszowskiego PTReh 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 60

Nr: 871 0204 391 0000 6902 0066 3948 z dopiskiem kolacja VIII MDR, lub w sekretariacie konferencji uzgodnić z Panią Anitą – Pacześniak Jost     anita_jost@wp.pl    formę zapłaty.


                                                                       Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

                                                                       Dr hab. n o zdr. Teresa Pop

viiimdr