VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy

W dniach 25-26 września 2015 w Krakowie odbędzie się VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Prezes PTF, dr Marek Kiljański został zaproszony do Komitetu Honorowego Kongresu.

PROGRAM KONGRESU (PDF)

IKOSTEOP