Ustawa została podpisana

26 października 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty!

Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP UWAGA!!! Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania  zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Informację potwierdziło Biuro Prawne Kancelarii Prezydenta, a tą dobrą wiadomość podaliśmy jako pierwsi na naszym profilu Facebook już o godz. 8:34!

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że zawód fizjoterapeuty w Polsce nabierze większego znaczenia poprzez jego prawną regulację.

Przede wszystkim dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który swoim podpisem zwieńczył ponad 20-letni trud, jaki Polskie Towarzystwo Fizjoterapii włożyło w dążenie do wprowadzenia w życie ustawy.

Dziękujemy Ministrom w Kancelarii Prezydenta, którzy byli otwarci na dyskusję o ustawie i uważnie wysłuchali naszych argumentów.

Dziękujemy Posłom na Sejm, którzy 25 września przegłosowali ustawę o zawodzie fizjoterapeuty oraz Senatorom, głosującym w dn. 2 października.

Dziękujemy Panom Posłom: Dariuszowi Dziadzio (złożył ustawę do laski marszałkowskiej) i Rajmundowi Millerowi. Obaj Posłowie od początku mocno zabiegali, by polski parlament procedował ustawę.

Dziękujemy wszystkim członkom Parlamentarnych Komisji Zdrowia zarówno sejmowej jak i senackiej za pracę włożoną w doprowadzenie ustawy do stanu, który jest dostosowany do polskiego i unijnego prawa.

Dziękujemy Panu Ministrowi Zdrowia – Marianowi Zembali oraz Panu Ministrowi Igorowi Radziewiczowi-Winnickiemu, za merytoryczne wsparcie podczas prac parlamentarnych Komisji Zdrowia.

Dziękujemy Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Komitetowi Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk za aktywne wsparcie.

Dziękujemy Dziekanom kierunków fizjoterapia polskich uczelni.

pslustawaDziękujemy Prezydent WCPT, Pani Emmie Stokes, byłej Prezydent WCPT Pani Marilyn Moffat (naszego gościa podczas listopadowego Kongresu) oraz Prezydent WCPT Regionu Europa – Pani Sarze Bazin za stałe poparcie dla polskich fizjoterapeutów potwierdzane korespondencją z Prezydentami Panem Andrzejem Dudą i wcześniej Panem Bronisławem Komorowskim oraz Premierami i Ministrami Zdrowia.

Dziekujemy wszystkim osobom, które przesyłały do Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, swoje listy poparcia (w tym wybitnym lekarzom i sportowcom), z pewnością miały one niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu tak ważnej społecznie decyzji.

Dziękujemy wszystkim członkom PTF, którzy do ostatnich chwil, jeszcze dziś w nocy pracowali by móc wreszcie ogłosić, że zawód fizjoterapeuty jest regulowany ustawą.

Dziękujemy także wszystkim, którzy w jakikolwiek, nie wymieniony wyżej, sposób wsparli nasze działania.

Za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Prezes dr n. med Marek Kiljański

 

Zapraszamy Was do wspólnego świętowania podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (www.16kongres.edu.pl), gdzie będziemy mogli w gronie fizjoterapeutów oraz lekarzy, związanych z naszym zawodem – rozmawiać o ustawie, która stała się faktem!

Uzasadnienie ze strony www.prezydent.pl:

informacja_ustawa_z_dnia_25_wrzesnia_2015_r._o_zawodzie_fizjoterapeuty