Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie godzi w interesy środowiska

Nowy projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, złożony w dniu 22 lipca br.  przez  klub parlamentarny  Polskiego  Stronnictwa Ludowego przy współudziale Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,  nie jest wymierzony przeciwko interesom środowiska fizjoterapeutów. Ma on przedstawić uregulowania  wykonywania zawodu oraz działać na korzyść wizerunku fizjoterapii w Polsce.


Projekt Ustawy przede wszystkim ma uniemożliwić dostęp do wykonywania czynności zawodu fizjoterapeuty osobom, które nie mają wykształcenia fizjoterapeutycznego i sprawić, że zawód ten  będą wykonywały  osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Obecnie tytuł zawodowy fizjoterapeuty można uzyskać po 2 semestrach nauki  w policealnej szkole http://www.nova.edu.pl/oferta/roczna_szkola_policealna/fizjoterapeuta.  W krajach Unii Europejskiej zawód fizjoterapeuty jest zawodem autonomicznym, dzięki odpowiedniemu systemowi kształcenia. W Wielkiej Brytanii wszyscy absolwenci kierunków fizjoterapeutycznych mają obowiązek rejestracji w  UK Health Professions Council, aby mieć prawo do wykonywania zawodu. Podobnie jak jest to np. w Norwegi, Irlandii, Luxemburgu, czy Holandii. We wszystkich krajach, w których zawód fizjoterapeuty jest uregulowany prawnie,  zarówno dostęp do terapii jest łatwy, jak i standardy świadczenia usług są  wysokie. Dzięki nowej Ustawie również w Polsce obecny stan, który  budzi  wiele zastrzeżeń,  ma się  zmienić.

Prawo do posługiwania się tytułem zawodowym w Polsce.

W Polsce w tej chwili nieznana jest dokładna liczba fizjoterapeutów, którzy mogą posługiwać się tytułem zawodowy. Przyjmuje się, że  wykształconych jest około 50 000 fizjoterapeutów. Zadaniem nowego projektu Ustawy  jest  motywowanie fizjoterapeutów do dalszego rozwoju, poszerzania wiedzy  i umiejętności oraz uzyskania w drodze od technika fizjoterapii, czy obecnie licencjata fizjoterapii, magistra fizjoterapii, aż po tytuł specjalisty fizjoterapii.

Wpis do rejestru

Projekt Ustawy proponuje zapis  o wpisie do rejestru, który ma stworzyć dostęp do pełnej informacji na temat fizjoterapeutów. Ustawa określa, które dyplomy potwierdzają kwalifikacje zawodowe oraz określa rolę Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Izby Fizjoterapeutycznej. W tym ujęciu warunki funkcjonowania wszystkich placówek w tym placówek prywatnych ma ustalić Minister Zdrowia, na wniosek Izby.
Podsumowując – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii dąży do tego, aby tak jak np. w Wielkiej Brytanii zawód fizjoterapeuty  podobnie jak zawód lekarza i pielęgniarki,  był zawodem zaufania publicznego.  Projekt Ustawy  przede wszystkim  uwzględnia  bezpieczeństwo  pacjentów, a także stwarza jasne zapisy dla  pracodawców, którzy będą mieli pewność, że zatrudniają właściwych pracowników. Tak więc ze względu na fakt, że  fizjoterapia jest  zawodem medycznym, powinniśmy doczekać się odpowiednich zapisów prawnych ustalających zasady jego wykonywania, tak jak w przypadku lekarza, farmaceuty, czy diagnosty laboratoryjnego – komentuje Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr n. med. Marek Kiljański.