Ubezpieczenie dedykowane fizjoterapeutom

Z dniem 1 sierpnia 2016 Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. rozpoczęło sprzedaż pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom.

Przedstawiciele Firmy INTER Polska wielokrotnie spotykali się na konsultacjach z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować warianty ubezpieczenia, najbardziej odpowiadające specyfice naszego zawodu.

W wariancie STANDARD fizjoterapeuta otrzyma: dobrowolne ubezpieczenie OC z sumą gwarancyjną 50 000 Euro, ochronę prawną w życiu zawodowym, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny oraz ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta. Pakiet w wariancie PREMIUM posiada wyższą sumę gwarancyjną w dobrowolnym ubezpieczeniu OC – 100 000 Euro, został rozszerzony o ochronę prawną w sprawach związanych z ruchem drogowym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).