Światowy Dzień Fizjoterapii

Drodzy fizjoterapeuci!

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii składamy najszczersze życzenia wszystkim Fizjoterapeutom oraz ich Rodzinom. Dobrego kontaktu z Pacjentami, o których dobro przede wszystkim dbamy, zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, by przynosiła Waszym podopiecznym ulgę i pomoc, ale także wejścia w życie ustawy, regulującej wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Jako jedyne w Polsce towarzystwo naukowe, będące członkiem Światowej Konferencji Fizjoterapii, w jej imieniu przekazujemy ideę, która towarzyszy obchodom święta wszystkich fizjoterapeutów w 2014 roku.

 

plakat_t1Ważna rola fizjoterapeutów

 

Długotrwała choroba lub niepełnosprawność nie muszą oznaczać ograniczeń w życiu codziennym. Jednak, jak wykazują badania, osoby niepełnosprawne mają mniejsze możliwości zatrudnienia czy odgrywania znaczącej roli społecznej.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych “pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych spowoduje zwiększenie poczucia ich przynależności do danego społeczeństwa, a także zwiększy jego rozwój zarówno społeczny, jak i ekonomicznego.”

Zmarnowany potencjał ludzki

Wiele osób niepełnosprawnych i długotrwale chorujących prowadzi szczęśliwe, spełnione życie: będąc niezależnymi, mającymi zatrudnienie i osiągnięcia. Nie jest to jednak normą, ze względu na to, iż nie wszyscy otrzymali odpowiednią pomoc. Poza oczywistymi trudnościami tych osób, jest to też kosztowne dla społeczeństwa marnowanie potencjału ludzkiego.
Brak udziału osób niepełnosprawnych kosztuje niektóre gospodarki 7% PKB.  Niskie dochody, wyższe koszty życia i ograniczone możliwości zatrudnienia często w sumie ograniczają szanse życiowe tych osób. A przecież możliwość równych szans są jednym z podstawowych praw wolnego człowieka.

My, fizjoterapeuci odgrywamy kluczową rolę we wspieraniu osób z chorobą i niepełnosprawnością, pracując nad tym, by mogli oni w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Naszym zadaniem jest pomóc ludziom w wykorzystaniu ich potencjału poprzez maksymalizację ich sprawności i możliwość jak najlepszego funkcjonowania. Przyczyniamy się do tego, by mogli stać się jak najpełniejszymi członkami społeczeństwa.

Światowa Konferencja Fizjoterapii