Strona internetowa Sekcji Historycznej PTF

shJest nam niezmiernie miło ponownie udostępnić stronę Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Mamy nadzieję, że pozwoli nam ona w lepszy sposób zaprezentować działania Sekcji, a także zachęcić Państwa do czynnego członkostwa w jej ramach.