Stanowisko PTF dotyczące listu prof. Moffat

W związku z opublikowanym na naszej stronie listu Pani Prof. Marilyn Moffat do Pani Premier Ewy Kopacz pojawiło się wiele interpretacji i tłumaczeń, które nie odpowiadają intencjom Prezydent Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w tej kwestii.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

moffatshort_t1w dniu 17 października 2014 r. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii gościło podczas Konferencji „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” Panią Prezydent WCPT – prof. Marilyn Moffat. W swoim wystąpieniu Pani Prezydent opowiedziała się za ustawową regulacją zawodu fizjoterapeuty w Polsce (w tym miejscu informujemy, iż projekt poselski powstały przy udziale PTF przeszedł pomyślnie weryfikację Komisji Ustawodawczej Sejmu RP) oraz takimi regulacjami w zakresie kształcenia fizjoterapeutów, które zapewniają przyznanie tytułu fizjoterapeuty osobom wykształconym w stopniu niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Wg słów Pani Prezydent oznacza to takie standardy programów edukacyjnych, doskonalenia zawodowego, etyki zawodowej, które kształtują fizjoterapeutę zdolnego do samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wg edukacyjnej polityki WCPT – profesjonalny fizjoterapeuta winien dysponować wykształceniem na tzw. entry level („poziomie wejścia”). Ten minimalny poziom, to co najmniej 4 lata wykształcenia uniwersyteckiego z uwzględnieniem edukacji klinicznej. Program akredytacji profesjonalnych programów edukacyjnych sformułowany przez WCPT „na poziomie wejścia”, wyznacza minimum dla programów nauczania i kształcenia klinicznego. Programy, które nie spełniają oczekiwań określonych w wytycznych WCPT, nie mogą przejść procesu akredytacji. Wyznaczony przez WCPT „poziom wejścia” dla programów edukacyjnych oznacza dla pacjenta fizjoterapeutę posiadającego kompetencje do przeprowadzenia kompleksowego badania pacjenta, do samodzielnego sformułowania diagnozy funkcjonalnej i planu terapii, do realizacji odpowiedniego programu terapeutycznego, do oceny jego wyników. Taki fizjoterapeuta współpracuje z innymi pracownikami ochrony zdrowia, funkcjonuje jako samodzielny praktyk, z którego wiedzy i bezpośredniej usługi mogą korzystać pacjenci bez skierowania od innego specjalisty systemu ochrony zdrowia. Taka koncepcja zawodu fizjoterapeuty znalazła wyraz w naszym projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Przesłanie Pani Prezydent WCPT oraz projekt ustawy – powstały przy udziale PTF – zmierzają do ustanowienia autonomii zawodu fizjoterapeuty, jako niezależnego praktyka, mającego swobodę wykonywania profesjonalnej diagnozy i terapii – o ile posiada on wyznaczone standardami WCPT (oraz określonymi w projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty popieranym przez PTF) wiedzę, umiejętności i kompetencje. Takie ujęcie problemu jest rozbieżne z poglądami spotykanymi na stronach innego stowarzyszenia – lansującymi oparcie wykształcenia fizjoterapeuty na reklamowanych przez członków tego stowarzyszenia kursach.