Spotkanie ws. ustawy na Śląsku

W dniu 16.10.2015 o godzinie 11:00 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się drugie spotkanie w ramach lokalnego projektu „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015” z udziałem i przewodnictwem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali oraz Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka, Wojewody Śląskiego Piotra Litwy i Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.

W dniu 16.10.2015 o godzinie 11:00 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się drugie spotkanie w ramach lokalnego projektu „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015” z udziałem i przewodnictwem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali oraz Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka, Wojewody Śląskiego Piotra Litwy i Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.

Uczestnikami czynnymi spotkania w pięknej Sali Sejmu Śląskiego byli wszyscy Konsultanci Wojewódzcy różnych dziedzin medycznych w tym także nasz Konsultant Wojewódzki na terenie Śląska doc. dr Krzysztof Gieremek.

Jednym z głównych tematów przewodnich było omówienie znaczenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty dla rynku świadczeń medycznych w naszym kraju. Na zaproszenie Ministra Zdrowia Pan dr n.med. Zygmunt Klosa zastępca dyrektora do spraw medycznych chirurgii urazowej wygłosił pracę na temat „Znaczenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty”. Przedstawione przez prelegenta tezy i opinie o potrzebie ustawy były przedstawione w niezwykle korzystnym świetle. Z wystąpienia jednoznacznie wynikało, że jedynie zafunkcjonowanie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty może spowodować uporządkowanie rynku usług fizjoterapeutycznych, wpłynie na dalszą poprawę jakości tych usług oraz zlikwiduje tzw. „szarą strefę” fizjoterapii będącą aktualnie głównym zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków.  Po wystąpieniu Pana Doktora Klosa Minister Zdrowia prof. Marian Zembala podparł wystąpienie niezwykle życzliwym i merytorycznym komentarzem świadczącym o potrzebie uporządkowania rynku usług fizjoterapeutycznych w trybie Ustawy.

Ponadto omawiane były zagadnienia dotyczące rehabilitacji kardiologicznej gdzie wielokrotnie wspominano o roli fizjoterapii w tej dziedzinie.

W śród prelegentów znalazł się również Pan Doktor Krystian Oleszczyk Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”, który przedstawiając współczesne wyzwania dla rehabilitacji podkreślał znaczenie fizjoterapeuty i innych specjalności w procesie rehabilitacji chorych z różnymi schorzeniami.