Spotkanie w Opolu 11 marca 2017

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, zaprasza na zebranie członków, które odbędzie się 11.03.2017 r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

  1. Otwarcie – M. Krajczy.
  2. Gość specjalny -Zespół Centrum Rehabilitacji BMK Wrocław. Wykład pt.” Wybrane elementy diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu wg koncepcji terapii manualnej Kaltenborna – Evjentha”.
  3. Warsztaty praktyczne dotyczące wybranych elementów diagnostyki i terapii narządu ruchu wg koncepcji OMT Kaltenborn – Evjenth z  zastawaniem plastrowania dynamicznego
    i treningu funkcjonalnego w celu utrwalenia efektów terapii.

 

W trakcie  części szkoleniowej odbędzie się zebranie członków PTF z udziałem  Konsultanta Krajowego  w dziedzinie Fizjoterapii “Wybory Krajowej Izby Fizjoterapeutów” .

Opole110317