Spotkanie specjalistów w Łodzi

W dniu 06.06.2017 w Zakładzie Rehabilitacji przy U.S.K. nr 1 U.M. w Łodzi im. N. Barlickiego odbyło się spotkanie specjalistów fizjoterapii.

Zebranie zgromadziło 29 specjalistów  w przeważającej większości z Łodzi, ale także z Pabianic, Zduńskiej Woli, Konina, Częstochowy i Zgierza.

Uczestnicy reprezentowali wszystkie formy zatrudnienia (od pracy na etacie szpitalnym bądź poradnianym, przez indywidualne praktyki i pracodawców po nauczycieli akademickich).

Głównym tematem poruszanym na spotkaniu był projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący kwalifikacji i kompetencji osób pracujących w fizjoterapii.

Powszechne zdziwienie wzbudziło projektowane (praktyczne) zrównanie kompetencji pomiędzy technikiem, licencjatem, mgr i specjalistą w dziedzinie fizjoterapii. W trakcie żywej dyskusji zaproponowano poprawki do w/w rozporządzenia, które dają najwyższe kompetencje specjaliście w dziedzinie fizjoterapii i podnoszą prestiż naszego, pięknego zawodu.

Źródło: Oddział Łódzki PTF