Spotkanie specjalistów fizjoterapii w Łodzi

W dniu 6 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 17:30 w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Klinicznym nr 1 im. Barlickiego, przy ul. Narutowicza 100 w Łodzi odbędzie się

Spotkanie specjalistów fizjoterapii regionu łódzkiego

Spotkanie będzie dotyczyć rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów.

Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie tej informacji i jak najliczniejsze stawiennictwo.