Spotkanie KOSF w Ministerstwie Zdrowia

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli MZ (w tym dyrektor departamentu nauki p. Katarzyną Chmielewską) z członkami Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. Spotkanie zakończyło się pozytywnymi ustaleniami. Prace KOSF trwają dalej. Tuż po zakończeniu spotkania z przedstawicielami MZ odbyło się posiedzenie KOSF podczas którego przyjęto kwestie związane z technicznymi aspektami przeprowadzenia wyborów. Kolejne spotkanie odbędzie się już 27 października w Warszawie. Zaproszeni zostaną na nie koordynatorzy wojewódzcy.