Sportowcy, artyści, politycy – głosy wspierające ustawę.

Kolejne głosy poparcia płyną z różnych środowisk. Do Prezydenta wstawiają się za fizjoterapeutami sportowcy, artyści oraz politycy.