Relacja ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 22 lutego o godz. 8:30 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem, Wiceministrem  Jarosławem Pinkasem, w obecności dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyny Chmielewskiej z zespołem.

Z ramienia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii obecni byli: Prezes Zarządu Głównego Marek Kiljański oraz Wiceprezesi Jan Szczegielniak i Zbigniew Śliwiński. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska: Maciej Krawczyk, Agnieszka Stępień i Ernest Wiśniewski, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii Zbigniew Wroński oraz Tomasz Stengert z Instytutu McKenziego w Polsce.

Pierwszy zabrał głos Zbigniew Wroński pytając ministra czy istnieje już harmonogram prac nad ustawą. Minister Zdrowia przyznał, że nie ma jak dotąd sprecyzowanego stanowiska wobec dalszych działań, toteż zachęcił zaproszonych gości do wyrażenia opinii, które mogłyby pomóc w podjęciu dalszych decyzji. Dodał, że według niego taki jest cel tego spotkania.

Konstanty Radziwiłł przyznał jednocześnie, że choć na chwilę obecną ustawa wchodzi w życie zgodnie z określonym terminem, to jednak istnieje projekt, który może tę sytuację całkowicie zmienić, a  harmonogram prac będzie uzależniony od dalszego procedowania wniesionego projektu.

Podkreślił też, że wniesiony 9 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest projektem poselskim, a nie ministerialnym i trudno mu ocenić na ile odpowiednie rozporządzenia są w stanie przekonać składających wniosek do jego wycofania. Przyznał też, że ich wątpliwości szukać raczej należy w niefortunnych zapisach w ustawie i podejrzewa, że same rozporządzenia nie będą w stanie zniwelować ich skutków.

Maciej Krawczyk oświadczył, że najważniejszym argumentem za wprowadzeniem ustawy w jak najbliższym terminie jest ograniczenie dostępu do wykonywania zawodu fizjoterapeuty dla osób bez właściwego wykształcenia.

Prezes PTF Marek Kiljański, oświadczył, że ma świadomość, że dla wnioskodawców projektu problem stanowi brak zapisu o diagnozie lekarskiej, co znalazło się zarówno w uzasadnieniu, jak i w wypowiedziach dla prasy, choć wniesiony niedawno projekt nie sugeruje żadnych rozwiązań. Wychodząc więc naprzeciw tym postulatom zgodził się, że w ustawie mógłby znaleźć się bardziej precyzyjny zapis o współpracy lekarza z fizjoterapeutą lub powrót do formuły, która pierwotnie znajdowała się w ustawie, pozwalającej fizjoterapeucie na samodzielną pracę z pacjentem uprzednio zdiagnozowanym przez lekarza.

Zbigniew Śliwińs82ki zaproponował, by Minister Zdrowia powołał zespół ekspercki, który mógłby doprecyzować zapisy ustawy tak, by weszła ona w życie zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Członkowie PTF podkreślali, że nie chcą, by kwestia ustawy stanowiła kartę w rozgrywkach politycznych, ale żeby traktować ją wyłącznie w kategoriach ochrony zdrowia i życia pacjentów. Minister Radziwiłł zgodził się w tym stanowiskiem, twierdząc, także w kontekście piątkowego marszu, że byłoby to ze szkodą dla uchwalonej już ustawy.  Uznał również, aprobując propozycję PTF, że nowelizacja obecnej ustawy jest alternatywą dla projektu wniesionego przez poseł Hrynkiewicz i odpowiednie zmiany mogłyby pozwolić na wprowadzenie ustawy w życie już 30 maja 2016 r. Dodał, że w tym zakresie jest wola współpracy Ministerstwa Zdrowia z fizjoterapeutami.

Na koniec głos zabrał dr Tomasz Stengert, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, ortopedii i chirurgii urazowej. Podkreślił, że fizjoterapeuci, z którymi pracuje są znakomicie przygotowani do zawodu. Zgodził się jednak z przedmówcami, że na rynku istnieje zbyt wiele osób nie mających odpowiedniej wiedzy, tytułujących się fizjoterapeutami i należy jak najszybciej odebrać im możliwość pracy z pacjentem. Przyznał, że trzeba dokonać zmian w ustawie oraz doprecyzować kwestie kompetencji w rozporządzeniach tak, by pacjent w niektórych przypadkach mógł trafić do fizjoterapeuty także bez skierowania.

***

Licząc na deklarowaną wolę współpracy Ministerstwa wierzymy, że uda się wspólnie wypracować zmiany, które będą korzystne zarówno dla pacjentów, dla nas – fizjoterapeutów, a jednocześnie usatysfakcjonują oponentów ustawy. Możemy zapewnić, że Polskie Towarzystwo Fizjoterapii dołoży wszelkich starań, aby za trzy miesiące fizjoterapeuci doczekali się końca blisko 30-letnich dążeń do uregulowania prawnego zawodu. Potrzebne jest jednak do tego wsparcie całego środowiska oraz świadomość, jak trudna i delikatna jest w tej chwili sytuacja ustawy.