Pytania do Prezesa KIF z 15 marca 2017 r

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr Marek Kiljański zwrócił się do Prezesa KIF, dr. Macieja Krawczyka z pytaniem dotyczącym dziwnego zapisu w jednej z uchwał. Korzystając z okazji – do bieżącego listu dołączyliśmy poprzednie pisma do Prezesa i Wiceprezesa KIF, licząc, że może tym razem uzyskamy odpowiedzi przynajmniej na te pytania, które po blisko dwóch miesiącach nadal pozostały aktualne.

Pytanie do Prezesa KIF 15 marca 2017