Prośba o skoordynowanie działań Stowarzyszeń i Organizacji Związkowych

W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, zwróciliśmy się do wszystkich Stowarzyszeń, Organizacji Związkowych i Pacjenckich o wspólne działania na rzecz obrony ustawy.

1111