PROJEKT USTAWY

ZOSTAŁ ZŁOŻONY PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!

W samo południe 23 lipca 2014 roku został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i zmianie niektórych ustaw. Projekt został złożony wspólnie przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Wnioskodawcą był pan poseł Dariusz Dziadzio z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Relacja z konferencji prasowej z wyżej wymienionego – bardzo ważnego – wydarzenia dla środowiska fizjoterapeutycznego jest dostępna na stronie internetowej.
Należy w tym miejscu przypomnieć, iż dokładnie 13 lat temu, 25 lipca 2001 roku został wniesiony – również  przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – poselski projekt ustawy, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. Niestety ze względu na skróconą kadencję Ustawa nie została uchwalona.
Mamy ogromną nadzieję, że złożony przedmiotowy projekt zostanie przyjęty przez Najwyższą Izbę i podpisany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Mamy nadzieję, że całe środowisko fizjoterapeutyczne – bez względu na przynależność do różnych stowarzyszeń – zrobi wszystko, ażeby Ustawa została pozytywnie uchwalona.
pslustawa