Posiedzenie Komisji Zdrowia

Informujemy, iż w dniu 22 września 2015 roku będzie miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmować się będzie poselskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Informujemy, iż w dniu 22 września 2015 roku, o godz. 16:30 będzie miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmować się będzie poselskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Poselski projekt ustawy został złożony do laski marszałkowskiej 23 lipca 2014 roku przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wnioskodawcą był pan poseł Dariusz Dziadzio z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż 13 lat wcześniej, 25 lipca 2001 roku został wniesiony poselski projekt ustawy, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. Niestety ze względu na skróconą kadencję Ustawa nie została uchwalona.

Liczymy, że jutrzejsze czytanie projektu ustawy przybliży znacznie fizjoterapeutów do tak oczekiwanego przez nasze środowisko prawnego uregulowania zawodu.

pslustawa