Podziękowania dla gości i gratulacje dla nowego ZG PTF

Komitet Organizacyjny XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, gościom, wystawcom, którzy wspólnie stworzyli doskonałą atmosferę podczas trzech dni spędzonych w Pabianicach. Chcemy także pogratulować nowo wybranym władzom Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za udział w XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wierzymy, że spełnił on Państwa oczekiwania zarówno jako ważne wydarzenie naukowe, jak i spotkanie integracyjne.

Mamy nadzieję, że liczni wystawcy, którym również dziękujemy za przedstawienie swojej oferty, pozwolili Państwu na nawiązanie ciekawych kontaktów biznesowych.

Dziękujemy Komitetowi Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Dziekanom tworzącym Forum przy PTF, Członkom Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii oraz ZK Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, którzy zdecydowali się odbyć swoje spotkania podczas Kongresu.

Dziękujemy także przedstawicielom oddziałów wojewódzkich PTF, którzy stawili się na Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i dokonali wyborów nowych władz PTF.

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy uświetnili wydarzenie swoją obecnością.

Gratulujemy nowemu Zarządowi Głównemu:

  • Prezesowi dr. Markowi Kiljańskiemu, który uzyskując podczas głosowania 84% poparcia będzie sprawował tę funkcję już piątą kadencję.
  • Wiceprezesom: Prof. Zbigniewowi Śliwińskiemu i Prof. Janowi Szczegielniakowi, również kontynuującym swoją pracę z poprzednich lat.
  • Sekretarzowi dr. Markowi Woszczakowi i Skarbnikowi Renacie Szczepaniak (kontakt z prezydium ZG PTF).
  • Nowym członkom Zarządu Głównego: dr Grażynie Brzuszkiewicz-Kuźmickiej, prof. Andrzejowi Czamarze, Ireneuszowi Hałasowi, Joannie Kałuży-Pawłowskiej, dr. Krzysztofowi Kassolikowi i Marcinowi Szczepanikowi oraz będącym w ZG PTF także w poprzedniej kadencji dr. Jackowi Łuniewskiemu oraz Katarzynie Syrewicz (kontakt z członkami ZG PTF) .
  • Głównej Komisji Rewizyjnej: Małgorzacie Rybickiej, dr. Krzysztofowi Aleksandrowiczowi i Krzysztofowi Mireckiemu.
  • Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu: dr. Wojciechowi Kiebzakowi, dr. Marcinowi Krajczemu, Małgorzacie Marjańskiej, dr Elżbiecie Rajkowskiej-Labon oraz dr Marzenie Wiernickiej.

Jednocześnie dziękujemy członkom Zarządu Głównego, którzy pracowali dla polskich fizjoterapeutów w poprzedniej kadencji: dr. Krzysztofowi Gieremkowi, dr. Andrzejowi Permodzie, Romualdowi Tokarskiemu, Sebastianowi Zduńskiemu, prof. Markowi Żakowi oraz dr. Wojciechowi Kiebzakowi, który jest obecnie członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym zarówno Statuetkami (pośmiertnie – Zygmunt Prochowicz, Dariusz Dziadzio, Rajmund Miller, Igor Radziewicz-Winnicki, Henryk Chmielewski, Jan W. Raczkowski, Violetta Skrzypulec-Plinta, Barbara Gryglewska, Maciej Krawczyk, Jolanta Potapska, Dariusz Jasiński, Zarząd i Rada Powiatu Pabianickiego, Zarząd i Rada Miasta Pabianic, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Rada Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, Rada Wydziału Lekarskiego oraz Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach, Medipforit, Ireha, CR Kinezio), jak i Złotymi Odznakami PTF (Krzysztof Aleksandrowicz, Katarzyna Bogacz, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Małgorzata Domagalska-Szopa, Joanna Kałuża-Pawłowska, Ewa Kamińska, Krzysztof Kassolik, Marzena Kobylańska, Marcin Krajczy, Jacek Łuniewski, Beata Michalak, Elżbieta Rajkowska-Labon, Natalia Rogaczewska, Marcin Szczepanik, Katarzyna Syrewicz, Romuald Tokarski, Marek Wiecheć, Marzena Wiernicka, Sebastian Zduński, Marek Żak)

Galerię zdjęć z Kongresu można obejrzeć na naszym profilu Facebook, zaś obszerną fotorelację zamieścimy w najbliższym numerze Fizjoterapii Polskiej (1/2016 – termin publikacji – marzec 2016).

Informujemy również, iż będzie możliwość opublikowania Państwa prac, wygłoszonych podczas Kongresu w monografii – numerze specjalnym Fizjoterapii Polskiej. Zasady publikacji podamy wkrótce.

Na koniec dziękujemy jeszcze za liczne, pełne ciepłych słów e-maile, w których gratulujecie nam Państwo – przytaczając wypowiedź prof. Marka Woźniewskiego, Przewodniczącego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk: “organizacji i poziomu merytorycznego”. I choć uchybienia nam się zdarzały, dołożymy wszelkich starań, aby podczas kolejnych pabianickich konferencji i kongresów było ich jeszcze mniej.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa udział!

Komitet organizacyjny XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

sliderkongr1