Pismo w sprawie rozporządzenia MZ

W związku z tym, iż 3-4 kwietnia odwoływano postępowania, a już 6 pojawił się oddany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Można z przekonaniem stwierdzić, że ze względu na pośpiech są w nim zawarte elementy, wymagające więcej uwagi i dokonania poprawek.

Celem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jako jedynego towarzystwa naukowe zrzeszającego fizjoterapeutów jest dbanie o rozwój zawodowy i naukowy fizjoterapeutów, jak i wzrost prestiżu naszego zawodu wśród innych zawodów medycznych, w związku z tym przesłaliśmy w dniu dzisiejszym pismo odnośnie uwag do projektu rozporządzenia.

Warto nadmienić, że konsultacje społeczne odnośnie rozporządzenia skrócono do trzech dni, co również uniemożliwia rzetelną i wnikliwą analizę dokumentu.

rozp 10-4-17-01 rozp 10-4-17-02
Uwagi do projektu rozporządzenia 10.04.2017 - PTF rozp 10-4-17-04