Pismo PTF do Ministerstwa Zdrowia

W dniu wczorajszym zostało wysłane pismo do Ministra Zdrowia, dotyczące finansowania KOSF.

List do M.Z nasz 27.07.2016MZ 1